O FIRMIE

Zakład powstał na bazie zakładu remontowego Huty Stalowa Wola S.A dlatego posiadamy doświadczoną kadrę która jest w stanie reagować na każde zadanie związane z remontami oraz awaryjnymi naprawami maszyn i urządzeń.

Posiadamy łatwy i szeroki dostęp do bazy materiałowej na nasze produkty:

- stale w szerokiej gamie gatunków i asortymentów,
- blachy, pręty, płaskowniki,wielokąty i inne,
- odkuwki matrycowe i swobodnie kute.

Posiadamy Kadrę z uprawnieniami. Posiadamy także CERTYFIKATY  wg. ISO 9001:2015, EN 1090-2:2018

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Wnioskodawcy przez Zakład dofinansowania na realizację Projektu pod tytułem „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY POPRZEZ MODERNIZACJĘ FILTROWENTYLACJI NA HALI PRODUKCYJNEJ”  Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Umowa nr. 2024-W1-0193 podpisana w dniu 01.01.2024. Całkowita Wartość Projektu wynosi 220187,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcysto osiemdziesiąt siedem złotych, 00/100).Dofinansowano  przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 176149,60 PLN (słownie:sto siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych, 60/100).